ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

אלול

שיעורים אחרונים בנושא אלול