מקום הדלקת נר חנוכההרב דוד בנימין – ענייני ומעלת ימי חנוכההלכות חנוכה – החובה ללמוד ובדין המהדרין מן המהדריןבין חנוכה לעשרה בטבת – להשכיחם תורתך תרגום התורהזאת חנוכה – ניצוח ע"י רגילות בנרדרכי נעם לחנוכה – חנוכה זמן מלחמתינוהתוועדות י"ט כסליו – משנתו של הרב נריהגדר חיוב ריבוי סעודות בחנוכה

הרב אבנר נחושתן

הלכות חנוכה – סוף זמן הדלקת נר חנוכההלכות חנוכה – הדלקת נר חנוכה ע"י שליחהדלקה נרות חנוכה ופרסומי ניסא והדלקה בבית כנסת בברכהדרכי נעם – נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד