הלכות ומנהגי יום הכיפוריםהכנה ליום הכיפוריםיום כיפור- אכילה ושתיה בתשיעי- וידוי וכל נדריסוד כל נדרי – חלק ב'סוד כל נדרי – חלק א'עשרת ימי תשובה – פת עכו"ם וכפרותעניני וידוי וחזרה בתשובהעניני תשובה בהלכהשיעור הכנה כיפורעבות יום הכיפוריםהתבוננות בכל נדריהכנה ליום כיפור