ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

יום כיפור

שיעורים אחרונים בנושא יום כיפור