ימי תקומת ישראל

שיעורים אחרונים בנושא ימי תקומת ישראל