הלכות פורס מפה ומקדשהכנה לשביעי של פסחהמשך הלכות חול המועד

סדרת שיעורים הכנה לפסח ט'
תשובה של הראשל"צ הרב בקשי דורון זצ"ל.
כיבוס, תספורת, קציצת ציפורניים, במועד. ועוד..

'ושם נעלה נראה ונשתחווה לפניך'

השתחוואה בתנ"ך, במשנה, ובעבודה.

הלכות חול המועד וספירת העומר

סדרת שיעורים הכנה לפסח ח'

הרב שמעון רוזנצוויג – היתר אוכל נפש ומכשיריו ביו"טהקבלת פני רבו חוה"מ פסח ה'תש"פהכנה לליל הסדר

שיעור בערב פסח התש"פ

עולת ראי"ה – קדושת וסגולת פסח

השיעור הועבר בזום

הלכות ליל הסדר ב'

סדרת שיעורים הכנה לפסח ז'

הרב חנניה – דרך ה' לפסח

השיעור הועבר בזום

הרב שמעון רוזנצוויג – מאמר חירותנו

מתוך מאמרי הראי"ה