ניגונים לתפילת ר"הדיני שופרהתחדשות כחלק מתהליך התשובהתשובה שכלית רגשיתשיעור לראש השנהעבודת ראש השנה

הרב דוד בנימין

תקיעת שופר – עניינה וכוונותיה

דרך ה' חלק ד' פרק ח פסקה ד

הדרוש השמיני – ובאו האובדיםהתשובה האמונית

מתוך אורות התשובה חלק א'

שומר שמסר לשומר ודברי אגדה ראש השנה

הרב יהודה סילמן

מוסר הרש"ש לראש השנה לפני התקיעותעבודת ראש השנה