ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

ראש השנה

שיעורים אחרונים בנושא ראש השנה