ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

שבועות

שיעורים אחרונים בנושא שבועות