התבוננות במגילת רותמאמר של האדמו"ר מבויאן – המשכת הארת שבועותברכות השחר לניעור בלילה – הכנה לשבועותשם משמואל – עניין שתי הלחם שבא מחמץשיעור הכנה לשבועותהתבוננות במגילת רות ועניינה לשבועות

הרב ראובן ששון

שיעור כללי – זמן מתן תורתינובעש"ט – עניין תיקון ליל שבועות וסמיכותו ל'כתר'

ופרשת במדבר

פנימיות התורה לשבועות

הרב דוד בנימין

כפיית הר כגיגית

מתוך מאמרי הראי"ה

מגילת רות פרק ג'פרק קניין תורה