מטרת לימוד העיון

חלק א'

חתימת ברכת בורא נפשותברכת מיץ פירות טבעיברכה על מרקיםברכה על ירקות חיים ומבושליםהלכות ברכות סימן ר"ב – ברכת מיץ פירותשיעור כללי – כיצד מברכין

כיצד מברכין – האם מברכים – על מה מברכים?

סוגיית זמני תפילות מנחה וערבית

הרב שמעון רוזנצויג

זמני תפלת מנחהסוגיית סמיכת גאולה לתפילהתפילת תשלומים ח"ב

הרב שמעון רוזנצויג שיעור עיון שיעור ג'

שיעור סוגיית תפילת השחר