חתימת ברכת בורא נפשותברכת מיץ פירות טבעיברכה על מרקיםברכה על ירקות חיים ומבושליםהלכות ברכות סימן ר"ב – ברכת מיץ פירותשיעור כללי – כיצד מברכין

כיצד מברכין – האם מברכים – על מה מברכים?

סוגיית זמני תפילות מנחה וערבית

הרב שמעון רוזנצויג

זמני תפלת מנחהסוגיית סמיכת גאולה לתפילהתפילת תשלומים ח"ב

הרב שמעון רוזנצויג שיעור עיון שיעור ג'

שיעור סוגיית תפילת השחרתפילת תשלומים ח"א

הרב שמעון רוזנצויג שיעור עיון שיעור ג'