בת עין על פרשת וישלחבעש"ט כי תשא – עוונות הצדיק כנגד עוונות הדורבעש"ט יתרו – את הדרך אשר ילכו בהבעש"ט פרשת בשלח – הצורך והמעלה להידבק בצדיקיםפרשת בא שפת אמת – לקחת הכל לעבודת ה'בעש"ט פרשת בא – כשרואה חסרון זולתו ירגיש חסרון עצמופרשת וארא תפארת שלמה – סבלנות וסבל הגאולהבעשט פרשת שמות – העלאת המידות מז' עממיםתורה אור פרשת שמות – הקושי והבירור נועד לצורך הגאולה

הרב אלי איתן

תורה אור – פרשת ויחי

הרב אלי איתן

ישמח ישראל לפרשת ויגש – ואת יהודה שלח לפניו

דרכי ההתמודדות בירידה למצרים

בעש"ט פרשת וירא – הסכנה שבשפיטת יתר לעומת צדיק שבתוך העיר