"זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו"

שיעור הכנה לשבת קודש פרשת שמיני

פרשת שמיני 'זאת תורת הבהמה' – עבודת הקורונה

עבודת הקורונה – להשתחרר מהבהמיות

פרשת משפטים – גלגל חוזר בעולםפרשת יתרו – לפני ה' ולפני ישראל

עבודת העין הטובה ועבודת הוכח תוכיח

פרשת בשלח – אלוהי אבי וארוממנהו

היחס בין מסורת להתחדשות אישית

יציאת מצרים של בני אפרים- דחיקת הקץפרשת בשלח – ואתם תחרישוןפרשת בא – "ואתם לא תצרו איש מפתח ביתו"

שמירה על הסייגים (משך חכמה)

פרשת בא האור במכת חושךפרשת וארא – משה לא היכה את היאור כהכרת הטובפרשת וארא – תפילה וזעקה בספר שמותפרשת שמות – שובבי"ם כתיקון לפריצות של מצרים