פרשת ויחי – האספו וקיבצו

הצורך להתאסף כל עם ישראל

פרשת ויגש – המפגש של יהודה ויוסף

שלוש דרכי פעולה במפגש

פרשת תולדות – יעקב איש תםפרשת קרח – כי כל העדה כלם קדושיםפרשת כי תבוא – תחת אשר לא עבדת בשמחהפרשת שופטיםפרשת בלק – לא הביט אוון ביעקבפרשת פנחס – איש על העדהפרשת וישלח – מדוע תפס שרו של עשיו בגיד הנשהפרשת ויצא -רחל ולאה, חיצוניות ופנימיות בת עיןפרשת תולדות – שילוב אהבה ויראהפרשת משפטים

רצוא ושוב