יום העצמאות – שיחה כתובה

כך היא גאולתן של ישראל

פרשת שמיני – שיחה כתובה

ויעמדו לפני ה'

פסח – שיחה כתובה

זמן חירותנו פי החירות

פסח – שיחה כתובה

מצות תאכל במקום קדוש

פסח – שיחה כתובה

פי החירות

פרשת ויקהל פקודי – שיחה כתובה

ויקהל משה

פורים – שיחה כתובה

פורים ועץ הדעת

פרשת תרומה – שיחה כתובה

אשר ידבנו ליבו – ונהפוך הוא

פרשת משפטים – שיחה כתובה

ועבדתם את ה' אלוקיכם

פרשת יתרו – שיחה כתובה

שמעו ותחי נפשכם

פרשת בשלח – שיחה כתובה

דבר אל בני ישראל ויסעו

פרשת וארא – שיחה כתובה

וגם אני שמעתי