זמן השידוכיםהכנה לשידוכים 8 – פערים בין בני זוגהכנה לשידוכים 7 -סגנון שיחה בפגישותהכנה לשידוכיםחלק ו'הכנה לשידוכיםחלק ה'זוגיות – גילוי חיבה בפהרסיאזוגיות – חגיגת פורים באופן משפחתיזוגיות בפרשת ויצא – זוגיות מתוקנת

יעקב מול עשיו רחל מול לאה

הכנה לנישואין – ופניהם איש אל אחיוהכנה לנישואין – מחויבויות של איש לאשתוהכנה לנישואין – הקשר עם משפחת הכלההכנה לנישואין – בזכות נשים צדקניות