ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

השתלשלות התורה שבע"פ

שיעורים אחרונים בנושא השתלשלות התורה שבע"פ