ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

עניני השעה

שיעורים אחרונים בנושא עניני השעה