שיעור כללי – ההוא רעיא

נאמנות הרועה

שיעור כללי – לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להושיעור כללי – לפנני עור לא תתן מכשולשיעור כללי – מהות דיני מיגושיעור כללי – כל דאלים גברשיעור כללי- קניין ראיה והבטה

קניין דמים- קניין מערת המכפלה

שומר שמסר לשומר ודברי אגדה ראש השנה

הרב יהודה סילמן