שיעור כללי – נזיקין בפוריםשיעור כללי – משפטי ה' אמת צדקו יחדו

סדר הפסוקים בפרשת משפטים

שיעור כללי – תשלום על מצוות עד שליששיעור כללי – הוצאת ממון על מצוות לא תעשהבור המתגלגל

הרב משה כהן

שיעור כללי – בדין כלב שנשךחיוב נזקי אדם

הרב יהושע מגנס

שיעור כללי – נזקי ממון פיצוץ בצינורשיעור כללי – מוכר כסותו לצורך נר חנוכה

בבא קמא דף סב

שיעור כללי – בדין אש הגדרת רוח שאינה מצויהבבא קמא – חצי נזק צרורות כוחו כגופו

הרב משה כהן

שיעור כללי – אין עונשין מן הדין