ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

גיטין

שיעורים אחרונים בנושא גיטין