שיעור כללי – ברכת חתנים בימי המשתהשיעור כללי – הפסק בשבע ברכותשיעור כללי – ברכת חתניםשיעור כללי – תקנת שקדו

פתיחה למסכת כתובות

שיעור כללי – שבעת ימי המשתהשיעור כללי – ענין ברכת האירוסיןשיעור כללי – עיקר הכתובהשיעור כללי – ברכת חתנים בבית חתניםשיעור כללי – עניין הכתובה