שיעור כללי: הפקד את הלויים – תפקידים ציבורייםשיעור כללי – מערכת המשפט בישראל חלק ב'

הקדמה – חידוש הסמיכה

שיעור כללי סנהדרין – גדרים במצוות מינוי בית דיןשיעור כללי – מצוות מינוי מלך