שיעור כללי – זמן שריפת חמץשיעור כללי – שליח לענייני בדיקה וביעור חמץ חלק גשיעור כללי – שליח לענייני בדיקה וביעור חמץ חלק בשיעור כללי – מי שאין לו קרקע פטור מעליה לרגלשיעור כללי – האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בנישיעור כללי – חצי שיעור בל יראה חלק אשיעור כללי – חצי שיעור בל יראה חלק בשיעור כללי – אכילת פסח לגוימציאת חמץ ביו"ט

הרב חיים כץ

שיעור כללי – תשביתו חלק גשיעור כללי – זריזין מקדימיןשיעור כללי – תשביתו חלק ב