שיעור כללי – הרי את מקודשת לישיעור כללי – לימוד תורה לנשים חלק א'שיעור כללי – קידושי טבעתשיעור כללי – לימוד תורה לנשים חלק ב'