שמונה פרקים- מח' הרמב"ם והראב"ד בשאלת הידיעה והבחירה

חלק ב'

שמונה פרקים – מח' הרמב"ם והראב"ד בשאלת הידיעה והבחירה

חלק א'

שמונה פרקים פרק ח'

התחלה – קיום הבחירה

שמונה פרקים לרמב"ם: סופ פרק ז' – המונעים נבואה ונבואת משה רבינושמונה פרקים לרמב"ם: פרק ז' – מעלת הנביא, הבדלים ותנאים לנבואהשמונה פרקים לרמב"ם: תחילת פרק ו' – איש המעלה והמושל בנפשו, מי גדול ממי