ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

מלכים

שיעורים אחרונים בנושא מלכים