ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

שמואל

שיעורים אחרונים בנושא שמואל