שמואל א' – פרק ח'שמואל א' – פרק ז'

העלאת הארון והאספות במצפה

שמואל א' – פרק ו'

החזרת הארון

שמואל א' פתיחה ופרק א'שמואל א' – פרק ד'

נפילת הארון וישראל

שמואל א' – פרק ג'

נבואת שמואל

שמואל א' – פרק ב'שמואל א' – פרק א'שמואל א' – פרק ה'

גלות הארון