אגרת תתתע"א – במעלת בני הישיבות של היישוב הישן

חלק ג' של איגרת קמו
הורדת השיעור