אורות – לחשי ההויה

'טל השמים' מול 'שמני הארץ' - פרשת תולדות
הורדת השיעור