מהר"ל תפארת ישראל: מעלת מעשה ידי האדם על הטבע סוף פרק א' ותחילת ב'

הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך