מסילת ישרים א'

הקדמה. הרב שמעון רוזנצוויג
הורדת השיעור