ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

ספר הכוזרי – פסקאות י"א – כ"ז

הוכחת האמונה על ידי יציאת מצרים
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך