עין איה שבת פרק א' פסקה ס"ב

ביטול מגילת תענית בגלות
הורדת השיעור