עין איה שבת פרק א' פסקה ע"ה

שתי דרכים בתיקון הרע
הורדת השיעור