עין איה שבת פרק א' פסקה ע"ט

היחס לתורה ולחיים
הורדת השיעור