עין איה שבת פרק ב' פסקה ז'

נר איש וביתו
הורדת השיעור