עין איה שבת פרק ב' פסקה רנ"ט

שיטת רבי יהודה ביחס ליופי של אומות העולם
הורדת השיעור