עין איה שבת פרק ב' פסקה רס"ט

שיטת רבי שמעון ביחס למעשי הרומאים
הורדת השיעור