הילולת ר' ישראל מרוז'ין

חידוש מידת המלכות
הורדת השיעור