אהלי יעקב – פרשת בא שנת תשח

הגבורה היהודית (תשח)
הורדת השיעור