אהלי יעקב – פרשת ויגש

ירידת הצדיק לצורך הנשמות הנמוכות
הורדת השיעור