אהלי יעקב – פרשת וישלח

עשיו ויעקב, דורון ומלחמה
הורדת השיעור