מאור ושמש – פרשת כי תשא

'ואם מחני נא מספרך אשר כתבת' - ספרם של בינונים
הורדת השיעור