ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרי הארץ – פרשת בא חלק ג'

הנהגת העולם ברצוא ושוב
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך