ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרי הארץ פרשת בלק חלק ג' – יראת העונש עוזרת לאדם להגיע ליראת הרוממות

הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך