ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרי הארץ פרשת וישלח חלק ב'

יראים ושלמים - יראה מביאה לידי שלימות
הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך