תניא פרק כ"ח חלק א'

העלאת מחשבות זרות
הורדת השיעור