ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

דרכי הלימוד והעיון ב'

הורדת השיעור