הכנה ליום הזכרון

סדרת שיעורים בזום לימי הספירה וענייני השעה
הורדת השיעור