'הפטרה של יום העצמאות'

ישעיהו פרק י'
הורדת השיעור