ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

מגילת רות פרק ג'

הורדת השיעור